OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Ogólne warunki zawarte w tym prawie regulują dostęp do strony internetowej, że SoloFutbol Sportfashion S.L.U., w zasadzie, umożliwia dostęp do Internetowych użytkowników, bez uprzedzeń do faktu, że okoliczności te mogą się różnić zgodnie z ogólnym stanem 2. Umożliwia to nieuchronną akceptację tych warunków. Użycie niektórych usług w tym miejscu jest również regulowane przez określone warunki dostarczone w każdym przypadku, które są akceptowane przez zwykłe użycie tych usług.

1. AUTHORIZAT

Wyświetlanie, drukarstwo i Przeglądanie, drukowanie oraz częściowe pobieranie zawartości Serwisu jest dozwolone tylko i wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:

* Że jest to zgodne z celami strony internetowej.

* Że odbywa się to wyłącznie w celu uzyskania zawartych informacji do użytku osobistego i prywatnego.

* Jego wykorzystanie do celów komercyjnych lub do jego dystrybucji, komunikacji publicznej, przekształcania lub dekompilacji jest wyraźnie zabronione.

* Aby żadna treść związana ze stroną internetową nie była w żaden sposób modyfikowana.

* Aby żadna grafika, ikona lub obraz dostępny na stronie internetowej nie był używany, kopiowany ani rozpowszechniany oddzielnie od pozostałych obrazów, które mu towarzyszą.


Nieautoryzowane użycie informacji zawartych na stronie internetowej, jej resale, a także na uszkodzenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej Solofutbol Sportfashion S.L.U

2. OBOWIĄZKI

2.1 Ogólny

Zarówno dostęp do stron internetowych, jak i nierozstrzygłe wykorzystanie informacji zawartych w niej jest wyłączną odpowiedzialnością tych, którzy to zrobią.

2.2 Działanie i dostępność Serwisu

SoloFutbol Sportfashion S.L.U. rezerwuje autorytet w każdej chwili i bez wcześniejszych doniesień, modyfikacji i aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej, konfiguracji i prezentacji strony internetowej oraz warunków dostępu. SoloFutbol Sportfashion S.L.U. nie jest odpowiedzialny za błędy bezpieczeństwa, które mogą wystąpić lub uszkodzić, które mogą być spowodowane systemem komputerowym użytkownika lub oprogramowaniem, lub plikami lub dokumentami przechowywanymi w nim, w rezultacie:
nominative/accusative/vocative plural Obecność wirusa na komputerze użytkownika jest używana do połączenia z usługami i zawartością strony.
Nieprawidłowo działa przeglądarka.
nominative/accusative/vocative plural Wykorzystywanie i użycie nieuprawnionych wersji.

SoloFutbol Sportfashion S.L.U. wykorzystuje programy detekcji wirusów do kontrolowania wszystkich kontentów, które weszły na stronę internetową. Jednak SoloFutbol Sportfashion S.L.U. nie gwarantuje nieobecności wirusów lub innych przedmiotów na stronie internetowej przedstawionej przez inne strony niż SoloFutbol Sportfashion S.L.U., które mogą powodować zmiany w fizycznych lub logicznych systemach Users lub w dokumentach elektronicznych i plikach przechowywanych w swoich systemach. W związku z tym, SoloFutbol Sportfashion S.L.U. nie ma żadnego uszkodzeń jakiegokolwiek rodzaju, co może wynikać z obecności wirusów lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach fizycznych lub logicznych, dokumentach elektronicznych lub plikach Users.
SoloFutbol Sportfashion S.L.U. wykorzystuje również różne środki ochrony przed atakami komputerowymi. Jednakże, SoloFutbol Sportfashion S.L.U. nie gwarantuje, że nieautoryzowane partie mogą mieć dostępu, rodzaj stron internetowych, który User robi lub warunkuje, cechy i okoliczności, w których są wykonywane. W związku z tym, SoloFutbol Sportfashion S.L.U. nie będzie w żadnym przypadku uszkodzeń, które mogą wynikać z takiego nieautoryzowanego dostępu.
SoloFutbol Sportfashion S.L.U. nie gwarantuje braku przerw lub błędów w dostępie do strony internetowej lub jej treści. Jedynie Futbol Sportfashion S.L.U. will perform, zapewniając, że nie ma przyczyn, które sprawiają, że jest niemożliwe lub trudne do wykonania i tak szybko, gdy mamy wiadomości o błędach, odłączeniu lub braniu pod uwagę wszystkich tych zadań, które mają tendencję do uniknięcia błędów, przywrócenia komunikacji i aktualizacji zawartości.
SoloFutbol Sportfashion S.L.U. rezerwuje prawo do zakończenia dostępu do swojego internetu lub dowolnej zawartości w dowolnym momencie.

2.3. z zawartości i jakości usług

SoloFutbol Sportfashion S.L.U. nie zakłada żadnej wiarygodności wynikającej z zawartości linkowanej na stronie internetowej, zapewniając, że są obci w tym samym miejscu, ani nie gwarantuje nieobecności wirusów lub innych elementów w tym samym, co może powodować zmiany w systemie komputerowym (hardware i oprogramowania), w dokumentach lub plikach użytkownika, z wyjątkiem wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenie jakiegokolwiek rodzaju spowodowanego z tego powodu.
W przypadku, gdy użytkownik, klient lub trzecia partia uważa, że zawartość lub usługi dostarczane przez strony są bezprawne lub narażone na towary lub prawa samego użytkownika, klienta lub trzecia partia odpowiedzialna za odszkodowanie
nominative/accusative/vocative plural Aktywność lub zawartość mogą być traktowane jako przestępstwo karne w hiszpańskim prawie karnym.
nominative/accusative/vocative plural Aktywność lub zawartość naruszają prawa własności intelektualnej lub przemysłowej.
nominative/accusative/vocative plural Aktywność lub zawartość, które stawiają nakaz publiczny, śledztwo karne, bezpieczeństwo publiczne i obrona krajowa.
nominative/accusative/vocative plural Aktywność lub zawartość, które zagwarantują ochronę zdrowia publicznego, szanowanie godności osoby i zasady niedyskryminacji oraz ochronę zdrowia i dzieci.

Możemy jednak poinformować SoloFutbol Sportfashion S.L.U., że komunikacja nie będzie znana ze względu na użyteczność w art. 17
SoloFutbol Sportfashion S.L.U. nie jest odpowiedzialny za brak użytkowania lub adekwatność do konkretnego wykorzystania tej strony.
SoloFutbol Sportfashion S.L.U. nie jest również odpowiedzialny za uszkodzenie, że User może cierpieć na błędy lub ominięcie, z których treść tej witryny internetowej może być naruszona, chociaż wydaje się być sprawnie zweryfikowana i monitorować zawartość i informacje o treści Site

2.4 Posługiwać się

Tylko Futbol Sportowy S.L.U. nie będzie w żadnym wypadku utrzymywany, że Użytkownicy mogą składać się z stron internetowych lub kontentów lub zniszczeń, które mogą wynikać z niego.

Strona internetowa 2.5

Wszelkie powiązania z stroną internetową powinny być ze stroną internetową, z „powiązkami zdeep”, „pamięciami” i dowolnym wykorzystaniem treści strony internetowej jest zabronione na rzecz nieautoryzowanych partii.
Na stronie internetowej User może uzyskać dostęp do stron internetowych należących do i/lub zarządzanych przez organizacje trzecie.
Obecność takich połączeń jest po prostu informatywna, w żadnym wypadku nie było zaproszeniem do zakupu produktów lub usług oferowanych na stronie docelowej. User powinien, pod jego jedyną odpowiedzialnością, dostęp do treści, a w warunkach, które je zarządzają. User przyznaje i przyjmuje, że SoloFutbol Sportfashion S.L.U. nie jest użyteczny, bezpośrednio lub pośrednio, ze względu na jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane przez dostęp do takich połączeń.
W przypadku, że SoloFutbol Sportfashion S.L.U. uświadamia sobie, że informacja lub aktywność odnosi się do takich powiązań, stanowi nielegalną przestępczość lub może uszkodzić sobie z prawem własności lub prawa jednej trzeciej partii do odszkodowania, będą działać z koniecznością usunięcia lub odrzucenia odpowiedniego połączenia, tak szybko jak to możliwe

3. WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

Użycie strony internetowej nie przypisuje żadnych praw użytkownikowi na żadnych znakach towarowych, nazw komercyjnych, charakterystycznych oznak lub projektów, które pojawiły się na stronie internetowej. Artykuły, wiadomości, ustawodawstwo i inne treści publiczne, których prawa własności intelektualnej nie należą do SoloFutbol Sportfashion S.L.U., są publikowane w jedynym celu informowania użytkowników tej strony.
SoloFutbol Sportfashion S.L.U. jest posiadaczem kodu źródłowego, projektowania, nawigacji, baz danych oraz różnych elementów oprogramowania strony internetowej, a także praw własności przemysłowej i intelektualnej.

4. COOKIES

Cookie są małymi plikami danych, które są generowane na twoim komputerze, które umożliwiają rozpoznanie zarejestrowanych użytkowników, kiedy zostały zarejestrowane po raz pierwszy, bez konieczności rejestracji w każdym dostępie do niektórych obszarów i usług. Możesz skonfigurować swój program przeglądarek internetowych, aby powiadomić cię na ekranie odbioru ciasteczek, a także zapobiegać jego instalacji na twardym dysku komputera.
Tylko Futbol Sportowy S.L.U. wykorzystuje ciasteczki typu technicznego, które umożliwiają użytkownikowi nawigację na tej stronie oraz korzystanie z różnych opcji lub usług, które istnieją, np. kontrolują ruch i komunikację danych, identyfikują sesję, dostęp do ograniczonych części, pamiętając elementy, które zintegrują porządek, realizują proces zakupu zdarzenia, żądanie rejestracji lub udziału wideo.
SoloFutbol Sportfashion S.L.U. wykorzystuje „analizę” ciastko, które umożliwiają śledzenie i analizę zachowań użytkowników na stronie internetowej. Informacja zebrana przez ten typ ciasteczka jest używana w pomiarach aktywności profilu nawigacyjnego użytkownika w celu wprowadzenia poprawek opartych na analizie danych.
SoloFutbol Sportfashion S.L.U. wykorzystuje ciastka typu „behavioural publicity”, które umożliwiają zarządzanie, w najskuteczniejszym sposobie, w przestrzeniach reklamowych. Te ciasteczki gromadzą informacje o zachowaniu użytkowników uzyskanych poprzez ciągłą obserwację ich zwyczajów, co pozwala na stworzenie konkretnego profilu, aby pokazać reklamę.
SoloFutbol Sport mody S.L.U. i użytkownik, z wypowiedzeniem jakiejkolwiek innej jurysdykcji, podają jurysdykcję sądów i trybunałów domiku SoloFutbol Sportfashion S.L.U., za wszelkie spory, które mogą wynikać z dostępu lub użycia strony internetowej.5. OCHRONA DANYCH

SoloFutbol Sportfashion S.L.U. gwarantuje ochronę i poufność osobistego, dominika, opłaty i innych danych dostarczonych przez klientów zgodnie z postanowieniami Prawa Organicznego 15/1999, z 13 grudnia o ochronie danych osobowych.

Wszystkie dane dostarczane przez naszych klientów https://www.sf-urban.com/pl/ pracownicy zostaną włączone do automatycznego pliku danych.

Głównym celem tego pliku jest utrzymanie umowy z naszymi klientami, ułatwienie przetwarzania zamówień, przeprowadzanie badań statystycznych oraz wysyłanie wiadomości, reklamowanie produktów i usług sprzedawanych przez SoloFutbol Sportfashion S.L.U.

SoloFutbol Sportfashion S.L.U. gwarantuje poufność danych dostarczonych i zapewnia, że w żadnym przypadku nie będą one dostarczane dla jakiegokolwiek innego użytku bez pośrednictwa przed i wyrażania zgody naszych klientów.

15/1999 z 13 grudnia, SoloFutbol Sportfashion S.L.U. klienci mogą w każdym czasie sprawować prawa dostępu, rectyfikacji lub odwołania danych osobistych.

Wszyscy nasi klienci nie mogą wypisać się z Newletteru, po tym nie otrzymają żadnych ekskluzywnych awansów, najnowszego rozwoju na rynku, naszych zniżeń i wiadomości z naszych sklepów i web. Jeśli chcesz pobrać wolę, będziesz wysyłać e-mail do e-maila info@sf-urban.com wszystko o tym idziesz z naszej bazy danych, zgodnie z prawem.

Przypominasz na to, że odwracasz się od nowa litera, którą można zrobić z tego od nowa https://www.sf-urban.com/pl/.

6. UCZESTNIK UZDROWIENIA

SoloFutbol Sportfashion S.L.U. wspomina, że dostęp do dzieci poniżej 16 lat jest zabroniony na stronie internetowej, bez zgody rodziców lub opiekunów.

Za zakupy w wieku 16 lat musisz e-mail żądania@sf-urban.com usługa klienta przy 953 044 617 autoryzacji rodziców lub opiekunów.

Product added to wishlist

Ta strona internetowa wykorzystuje własne i pliki cookie stron trzecich w celu poprawy naszych usług i wyświetlania reklam związanych z Twoimi preferencjami poprzez analizę Twoich nawyków przeglądania, aby Państwo mieli najlepsze doświadczenie użytkownika. Jeśli nadal przeglądasz, udzielasz zgody na akceptację wymienionych cookies i akceptacji nasza polityka cookies.